Bij welk park wil jij je vakantie vieren?

Boekingen, (terug)betalingen en annulatie

Het is mogelijk om uw boeking te annuleren indien het onder de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende camping valt. Om uw boeking te annuleren dient u telefonisch contact op te nemen met de camping of een mail te sturen naar de camping. 

Vermeld uw naam en reserveringsnummer als u de camping mailt voor een annulering.

Contactgegevens campings

Camping 't Weergors 
 +31181312430
 info@weergors.nl
Camping De Luttenberg 
 +31572301405 
 receptie@luttenberg.nl
Camping Lauwersoog
 
+31519349133
 welkom@lauwersoog.nl
Camping Marveld Recreatie 
 +31544466000 
 info@marveld.nl
Camping Eiland van Maurik
 +31344691502
 receptie@eilandvanmaurik.nl
Camping Delftse Hout 
 +31152130040 
 e. info@delftsehout.nl
Panorama Camping Gulperberg
 +31434502330
 info@gulperberg.nl
Camping De Schatberg 
 +31774677777 
 info@schatberg.nl
Camping Koningshof
 +31714026051
 info@koningshofholland.nl
Camping de Molenhof 
 +31541661165 
 info@demolenhof.nl
Camping Leukermeer
 +31478502444
 vakantie@leukermeer.nl

Algemene voorwaarden van www.hollandtulipparcs.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.hollandtulipparcs.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Holland Tulip Parcs. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holland Tulip Parcs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Holland Tulip Parcs.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Holland Tulip Parcs te mogen claimen of te veronderstellen.

Holland Tulip Parcs streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Holland Tulip Parcs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.